İletişim

  TELEFON

  + 90 555 505 34 25

  E-MAIL

  rasitahiska@gmail.com

  ADRES

  İvedik OSB Mah., 1410 Sokak, No: 11, Yenimahalle, Ankara