Termoelektrik Medikal Kit

Aşı, organ, kan gibi medikallerin soğuk zincir esnasında uygun bir sıcaklıkta taşınması ve muhafaza edilmesi gerekir. Medikal Kitlerimiz bu problemi çözmek için hazırlandı.

Çevre Dostu

Yenilenebilir Enerji sınıfında yer alan "Termoeletrik", atık ısıları kullanarak çevreyi korur ve uzun ömürlü olmasını sağlar.

Sessiz

Termoelektrik sistemler sessiz çalışan modüller yardımıyla oluşturulur. Çalışmaya başladığında farketmezsiniz.

Uzun Ömürlü

Termoelektrik modüller 25 yıl ve üzeri süre boyunca çalışabilme özelliğine sahiptir. Sistem kurulduktan sonra unutursunuz.

Termoelektrik Medikal Kit

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birey ve toplum sağlığı ile ilgili büyük yatırımlar ve geniş çapta araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmaların başında yeni ilaç ve aşıların üretimi, kanın toplanması, organların saklanması ve nakli gelmektedir. Aşı, ilaç, kan ve organların bozulmaması için belirli sıcaklık koşullarında bulundurulması gerekmektedir.

Her tür biyolojik ürünün etkinliğini kaybetmemesi, değişime uğrayarak bozulmaması ve kullanım ömrünün kısalmaması ve nakli için kullanılan sistemler üzerinde dünyada çok yönlü çalışmalar yapılmaktadır.  Ürünün amacı, ilaç, aşı, her tür biyolojik ürün ve organ nakli için gereken sıcaklık koşullarını sağlayabilen, sıcaklık kontrollü termoelektrik soğuk zincir sistemini oluşturan taşınabilir ilaç, kan ve organ kitinin gerçekleştirilmesidir.

UNICEF’in Dünya Sağlık Örgütünün (Word Health Organization) çalışmalarının başında, aşı  ve ilaçlar için vaecine  cold box, kan ve organ için ise blood cold box nakil kutuların üretimi ve pazarlaması  gelmektedir. Bu amaçla her yıl WHO katalogları dünya devletlerine dağıtılmaktadır. UNICEF’in 2010 katalogunda adı geçen nakil kutularının, biyolojik ürünü tutabilme süresine göre çeşitli modelleri mevcuttur. Fakat bunların hiçbirinde aşı, biyolojik ve kan ürünlerin kullanım ömrü kadar saklanması mümkün değildir.

Önerilen Termoelektrik Tıp Kitin üç prototipi hazırlanarak standartlara göre test edilmiştir. Test sonuçlarına göre aşı ve kanın en az bu ürünlerin kullanım ömrü kadar bir süre için 20C – 80C aralığında tutulabildiği tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar UNICEF’in Dünya Sağlık Örgütüne bildirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün cevap olarak gönderdiği yazıya göre, dünya standartlarına uygun hazırlanacak olan termoelektrik kitlerin bu örgüt tarafından dünyaya pazarlaması yapılacağıdır.

Önerilen termoelektrik soğuk zincir sistemi için T.C. Patent Enstitüsü’ ne 20.04.1998′ de başvuru yapılmış ve sistem 1998/0072 numara ile koruma altına alınmıştır. Termoelektrik teknoloji içeren bu sistemin sadece Türkiye’de değil dünyada da ilk ve tek olduğu UNICEF’in araştırmalarından anlaşılmıştır.

Ürün, aşı kampanyası dönemlerinde başta olmak üzere çeşitli amaçlarla Sağlık Bakanlığında, ilaç, kan ve organların taşınması amacıyla Savunma Bakanlığında, kırsal şartlarda tatbikat veya çatışma sonucu yaralı askerlerin hayatlarını kurtarmak için kan ve ilaçların bozulmadan bulundurulması ve ulaştırılması amacıyla Genel Kurmay Başkanlığında, ilaç üreten fabrikalarda ilaç malzemelerinin bozulmasını önlemek için ilaç fabrikalarında, Kızılay ve benzeri kurum ve kuruluşlarda kullanılabilir. Taşınabilir ilaç, kan ve organ kitinin WHO standartlarına göre hazırlanıp, UNICEF kataloglarında yer almasını sağlamak gerekmektedir.

Bu durumda ürünün dünyaya pazarlanması ile devletimize döviz girdisi de sağlanmış olur. Ayrıca, Türkiye’nin UNICEF ve WHO tarafından hazırlanan kataloglarda, dünyada ilk ve tek olan termoelektrik kitler ile yer alması, gurur ve onur kaynağı olacaktır. Proje, Termoelektrik Yarıiletken soğuk zincir sistemi olup; ilaç, aşı, serum ve biyolojik ürünleri, organ, kan ve kan ürünlerini üretildikleri andan tüketildikleri ana kadar gereken sıcaklık koşullarında bulundurabilen stasoner ve taşınabilir farklı hacimlere sahip kitleri oluşturan kasa, termoelektrik blok, elektronik kontrol ve besleme sistemleri, UNICEF standartlarına uygun tasarlanmış ve üç prototipi hazırlanmıştır.

                 Ürünün Türk ekonomisine sağlaması planlanan muhtemel katkıları şu şekilde olacaktır;

 

1 – Üretim – Pazarlama/Dağıtım – Satış/Satış Noktası düzeyinde, Türkiye çapında 100 civarında işsize yeni iş alanı yaratılması planlanmaktadır.

2 –  Türkiye’de T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı 3.636 adet ambulans bulunmaktadır. Özel hastanelerin sahip oldukları ambulanslar ile birlikte bu sayının 2012 yılı itibariyle 5.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Her ambulansta iki adet sedye bulunduğundan, ambulansların içerisinde kullanılacak üç ayrı ebatta olmak üzere toplam 10.000 adet  “Sıcaklık Kontrollü Termoelektrik Tıp Kiti” iç pazar hacmi olacağı öngörülmektedir. Bu, toplam 30.000.000 (Otuz Milyon) TL boyutundaki iç pazar hacminden tüm giderler indirildikten sonra kalan brüt kar üzerinden yaklaşık 5.000.000 (Beş Milyon) TL vergi, harç, fon, SGK primi toplamı olarak devlete ödemeler yapılacağı düşünülmektedir. Bu satışların birden fazla yıllar içerisinde yapılacağı gerçeği doğrultusunda, gelirlerin sağlanması ve devlete yapılacak olan vergi ve benzeri ödemelerin de birden fazla yıllar içerisinde yapılacağı şüphesizdir.

3 – Türkiye’de bu cihazların üretimleri olmadığından dolayı yüksek fiyatlarla yurtdışından ithal edilmesi önlenerek, toplam olarak yaklaşık 50.000.000 (Elli Milyon) USD dövizin ülkemizde kalması sağlanacaktır.

4 –  Bu cihazların başta Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya,  Avrupa Ülkeleri, Japonya ve Rusya Federasyonu olmak üzere tüm dünya ülkelerine önümüzdeki yıllar içerisinde yapmayı planladığımız ihracatı nedeniyle ülkemize yaklaşık 1.000.000.000 (Bir Milyar) USD döviz geliri girişi sağlanması planlanmaktadır.