Termoelektrik Mini Bar

Günümüzde soğutma sistemi olarak kullanılan gazlar, aslında insan sağlığı için çok büyük tehlike arz etmektedir. TE Mini bar sayesinde hem enerji tasarrufu yapabileceksiniz hem de doğa dostu bir soğutma sistemine sahip olacaksınız.

Çevre Dostu

Yenilenebilir Enerji sınıfında yer alan "Termoeletrik", atık ısıları kullanarak çevreyi korur ve uzun ömürlü olmasını sağlar.

Sessiz

Termoelektrik sistemler sessiz çalışan modüller yardımıyla oluşturulur. Çalışmaya başladığında farketmezsiniz.

Uzun Ömürlü

Termoelektrik modüller 25 yıl ve üzeri süre boyunca çalışabilme özelliğine sahiptir. Sistem kurulduktan sonra unutursunuz.

Termoelektrik Mini Bar

Bu projede, elektrik enerjisini doğrudan soğuğa dönüştüren, mikro denetleyicili sıcaklık kontrollü termoelektrik orta hacimli buzdolabı, Minibar tasarımı yapılacak ve standartlara uygun seri üretime hazır bir veya iki adet prototipi gerçekleştirilecektir. Laboratuar ortamında gerekli ölçümler yapılarak  verimi en yüksek, çevreye karşı temiz, kontrolü kolay ve maliyeti ucuz bir buzdolabının üretiminin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Dünyada ve özellikle Amerika’da termoelektrik modüllerle elektrik enerjisini direk soğuğa dönüştüren sistemler üzerinde çalışmalar yoğunlaşmıştır. Ülkemizde de bu proje ile termoelektrik mikrodenetleyici kontrollü tek ve iki fazlı ısı transfer sistemli Minibarın tasarımı yapılarak, bir ilk gerçekleştirilecektir.

Bu proje esnasında AR-GE laboratuvarımızda teorik ve deneysel olarak yapılan fundamental (temel) araştırmalar sonucu elde edilen bilimsel bulgular, yeni teknoloji, yeni patent ve yeni ürüne dönüştürülerek yeni bir sistem ortaya koyacaktır.

Burada Termoelektrik Minibarın tümü bilgi ağırlıklı bir ürün olup sadece yüksek yarıiletken teknolojileri değil aynı zamanda yüksek elektronik teknolojilerini içeren ve bunların sentezini ihtiva eden harika bir mühendislik eseri olarak yapılacaktır.

Minibar Dünya Sağlık Örgütün ve Türk Standartlarına uygun şekilde üretilecektir. Ayrıca üretilecek bu ürün, Türkiye’de yeni Termoelektrik Buzdolabı Standardını oluşturacaktır.  Proje gerçekleştirildiği takdirde Türkiye’de ilk olarak Termoelektrik Minibarın seri üretimi yapılabilecektir.